کابل های ابزار دقیق ... -- "تولید کننده انواع کابل های کواکسیال، تلفنی و ..."
کابل های افشان -- "تولید کننده انواع کابل های افشان"
کابل های فشار ضعیف -- "تولید کننده انواع کابل های کواکسیال، تلفنی و ..."

 

همایش مدیریت بحران انرژی - مرکز همایشهای بین المللی صدا و سیما اسفند ماه 1389

 

Scroll to top