کابل های ابزار دقیق ... -- "تولید کننده انواع کابل های کواکسیال، تلفنی و ..."
کابل های افشان -- "تولید کننده انواع کابل های افشان"
کابل های فشار ضعیف -- "تولید کننده انواع کابل های کواکسیال، تلفنی و ..."

50*0.5

16*0.75

7*1.5

5*4

3*0.50

 

20*0.75

10*1

5*6

5*0.75

 

24*1.5

10*2.5

5*10

5*1.5

 

40*1.5

14*0.75

5*16

5*2.5

Scroll to top