کابل های ابزار دقیق ... -- "تولید کننده انواع کابل های کواکسیال، تلفنی و ..."
کابل های افشان -- "تولید کننده انواع کابل های افشان"
کابل های فشار ضعیف -- "تولید کننده انواع کابل های کواکسیال، تلفنی و ..."

2*16+35

1*35+50

3*50+16+35

3*35+16+35

3*50+16+50

3*70+16+35

3*70+16+70

3*70+25+70

3*95+16+70

3*95+25+70

3*95+70+35

4*70+25

 

4*95+50

Scroll to top