کابل های ابزار دقیق ... -- "تولید کننده انواع کابل های کواکسیال، تلفنی و ..."
کابل های افشان -- "تولید کننده انواع کابل های افشان"
کابل های فشار ضعیف -- "تولید کننده انواع کابل های کواکسیال، تلفنی و ..."

 

نامداران صنعت - سومین گردهمایی بین المللی نامداران صنعت و تجارت ایران - مشهد مرداد 90

 

Scroll to top