پویش هرهفته الف_ ب_ایران -- "تقدیر وزیر نیرو از مشارکت و"
کابل خودنگهدار -- "تولید کننده کابل های خودنگهدار"
کابل های آلومینیومی -- "تولید کننده انواع کابل های آلومینیومی"
کابل های افشان -- "تولید کننده انواع کابل های افشان"
کابل های زره دار -- "تولیدکننده انواع کابل های زره دار"
کابل های مسی -- "تولیدکننده انواع کابل مسی"
کاندید پیشکسوت برتر تولید کنندگان سیم و کابل فشار ضعیف -- "انتخاب شرکت سیم و کابل پیشرو رفسنجان به عنوان کاندید پیشکسوت برتر تولید کنندگان سیم و ..."

شرکت ملی صنایع پتروشیمی

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی - پیدمکو

فهرست سازندگان داخلی منابع مشترک وزارت نفت

شرکت های توزیع :

شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان

شرکت توزیع نیروی برق استان اصفهان

شرکت توزیع نیروی برق استان یزد

شرکت توزیع نیروی برق استان آذربایجان غربی

شرکت توزیع نیروی برق استان آذربایجان شرقی

شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

شرکت توزیع نیروی برق استان تهران

شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان

شرکت توزیع نیروی برق استان قم

شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان

شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان

شرکت توزیع نیروی برق استان فارس

شرکت توزیع نیروی برق شیراز

شرکت توزیع نیروی برق استان تهران بزرگ

شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی

شرکت توزیع برق مشهد

شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان شمالی

شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان جنوبی

شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان

شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی

Scroll to top