پویش هرهفته الف_ ب_ایران -- "تقدیر وزیر نیرو از مشارکت و"
کابل خودنگهدار -- "تولید کننده کابل های خودنگهدار"
کابل های آلومینیومی -- "تولید کننده انواع کابل های آلومینیومی"
کابل های افشان -- "تولید کننده انواع کابل های افشان"
کابل های زره دار -- "تولیدکننده انواع کابل های زره دار"
کابل های مسی -- "تولیدکننده انواع کابل مسی"
کاندید پیشکسوت برتر تولید کنندگان سیم و کابل فشار ضعیف -- "انتخاب شرکت سیم و کابل پیشرو رفسنجان به عنوان کاندید پیشکسوت برتر تولید کنندگان سیم و ..."

 

3*300+150

3*35

1*25

4*6

3*50

1*35

4*10

3*75

1*50

4*16

3*95

1*70

4*25

3*185

1*95

4*25+16

3*120

1*120

4*35

3*150

1*150

4*50

3*185

1*185

4*70

3*240

1*240

4*95

3*25+16

1*300

4*120

3*35+16

1*400

4*150

3*50+25

1*500

4*185

3*70+35

2*6

4*240

3*95+50

2*10

5*10

3*120+70

2*16

5*16

3*150+70

2*25

5*25

3*185+95

2*35

 

3*240+120

3*10

Scroll to top