پویش هرهفته الف_ ب_ایران -- "تقدیر وزیر نیرو از مشارکت و"
کابل خودنگهدار -- "تولید کننده کابل های خودنگهدار"
کابل های آلومینیومی -- "تولید کننده انواع کابل های آلومینیومی"
کابل های افشان -- "تولید کننده انواع کابل های افشان"
کابل های زره دار -- "تولیدکننده انواع کابل های زره دار"
کابل های مسی -- "تولیدکننده انواع کابل مسی"
کاندید پیشکسوت برتر تولید کنندگان سیم و کابل فشار ضعیف -- "انتخاب شرکت سیم و کابل پیشرو رفسنجان به عنوان کاندید پیشکسوت برتر تولید کنندگان سیم و ..."

8*0.5

4*1.5

3*1

2*0.5

10*1

4*2.5

3*1.5

2*1

10*1.5

5*1.5

3*2.5

2*1.5

12*1.5

7*1

3*4

2*2.5

16*1.5

7*1.5

4*0.75

2*4

24*1.5

7*2.5

4*1

3*0.5

 

Scroll to top