کابل های ابزار دقیق ... -- "تولید کننده انواع کابل های کواکسیال، تلفنی و ..."
کابل های افشان -- "تولید کننده انواع کابل های افشان"
کابل های فشار ضعیف -- "تولید کننده انواع کابل های کواکسیال، تلفنی و ..."

مراحل تولید سیم و کابل:

1. نازک کردن

2. مرحله آنیل کردن

3. مرحله بانچ

4. مرحله عایق کردن

5. مرحله روکش زنی

6. مرحله بسته بندی

Scroll to top