أخبار موجز :
الجهد المنخفض كابلات -- "الشركة المصنعة للكابل متحد المحور والهاتف و..."
الكابلات، والأجهزة ... -- "الشركة المصنعة للكابل متحد المحور والهاتف و..."
كابلات متعددة النوى -- "إنتاج كابلات متعددة النوى"

شرکت سیم و کابل پیشرو با توجه به نیاز مشتری در صورت ارائه مشخصات فنی و یا نمونه و یا استاندارد مربوطه ،امکان بررسی تولید محصول و ارائه خدمات به مشتریان محترم را دارد.

Scroll to top